Τεχνογρανιτες

Τεχνογρανιτες


Οι τεχνογρανίτες είναι συνθετικά χαλαζιακά πετρώματα τα οποία αποτελούν την πλέον εξελιγμένη και παράλληλα ικανοποιητικά δοκιμασμένη στην πράξη, μορφή συνθετικών πετρωμάτων.

Τα πλεονεκτήματα των τεχνωγρανιτών είναι η ελάχιστη υδροαπορροφητικότητα, η μέγιστη αντοχή σε φθορές και η μεγάλη ποικιλία σε μοντέρνα χρώματα.

Αυτά τα πλεονεκτήματα, τους έχουν καταστήσει ιδιαίτερα δημοφιλείς στον κατασκευαστικό κλάδο, με αποτέλεσμα να θεωρούνται σήμερα από τα ανερχόμενα σε ζήτηση τεχνητά υλικά.