Ενεργειακά τζάκια

From the Blog


Ενεργειακά τζάκια

Η ενεργειακή εστία είναι μια εστία κλειστού τύπου που καίει ξύλο κατασκευασμένη εσωτερικά από μαντέμι, χάλυβα, πυρότουβλο ή πυρίμαχο κεραμικό υλικό και εξωτερικά διαθέτει πυρύχαμο τζάμι.

Τα Ενεργειακά τζάκια προσφέρουν υψηλό βαθμό απόδοσης, οικονομία και ασφάλεια.

Υψηλό βαθμό απόδοσης καθώς η καύση του ξύλου στις εστίες αυτές είναι ελεγχόμενη, κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ενέργεια του ξύλου.

Οικονομία στη χρήση της, αφού εμποδίζει, μέσω της ελεγχόμενης καύσης, την υπερβολική κατανάλωση ξύλου. Ταυτόχρονα, εξαιτίας της κλειστής πόρτας της, η ύπαρξη μιας ενεργειακής εστίας σε ένα σπίτι, εκμηδενίζει τις απώλειες από την καμινάδα.

Ασφάλεια γιατί μας δίνουν τη δυνατότητα να τις κρατάμε σε λειτουργία ακόμα και χωρίς επιτήρηση, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν έχουμε φύγει από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται το τζάκι ή ακόμα και από το σπίτι.


Have your say